Koji rezultat na SAT testu se traži?

Koji rezultat na SAT testu se traži?

Želiš da upišeš Bocconi, Cattolicu, Harvard, MIT ili Columbia University? Ovo su rezultati koje treba da postigneš.

Sve godine studenti daju sve od sebe kako bi postigli što boli SAT rezultat (skor) za svoje prijave na univerzitete koji traže SAT. Neki đaci pripreme počinju tri meseca ranije, neki šest a neki čak i dve godine ranije, što se preporučuje ukoliko želite da postignete veoma visok skor. Ovaj tekst služi da vam objasni šta je tačno SAT test, koliko dugo se sprema i kakve rezultate treba da postignete da biste upisali željeni univerzitet. 

Šta je SAT test?

SAT (Scholastic Aptitude Test) je američki test za upis osnovnih studija koji meri znanje engleskog, logičke i matematičke sposobnosti, kao i sposobnosti pisanja. Osim u Americi traži se i u Evropi jer je pratkičan za pregledanje i služi umesto prijemnog ispita.  Kada studenti jednom dobiju rezultate mogu da ih šalju na više univerziteta umesto da idu na 5 prijemnih ispita, dakle mogu jedan test da pošalju na 5 fakulteta. Ako đaci nisu zadovoljni rezultatom, mogu da polažu SAT više puta, a neki univerziteti dozvoljavaju i da se kombinuju skorovi sa više polaganja. SAT test koji se najčešće traži je SAT Reasoning, a postoje i SAT subject testovi, koji se dodatno fokusiraju na matematiku, fiziku, hemiju itd. 

SAT REASONING je dva obavezna dela i treći opcioni deo:

 1. Evidence – Based Reading and writing: Reading Test- Writing and Language Test (200-800 poena)
 2. Math (200-800) Matematika i logika
 3. Essay (opciono, potrebno uglavnom samo za Ameriku) za Evropu nije potreban. Dobija 2-8 poena za tri dela (reading, analysis,writing). Ukupno 24 poena, dostavlja se posebno

Polaganje SAT Reasoning testa traje 3 sata (plus 50 minuta za pisanje eseja) uz tri kratke pauze. Broj pitanja u Reading delu je 52, Writing and Language Test ima 44 pitanja, a matematika 58. Za razliku odstare verzije testa, novi SAT nema kaznene poene. Test sadrži tri tipa pitanja: pitanja na zaokruživanje – multiple choice; pitanja otvorenog tipa (samo matematički deo);  matematički deo se sastoji od problem solving, data analysis, heart of algebra i passport to advancedmath; teme za pisanje eseja (određeni univerziteti traže esej, mada ne svi). 

Test se polaže 4-6 puta godišnje u Beogradu, Podgorici, Budimpešti, Zagrebu i Sofiji, i svuda po svetu. Lokacije možete proveriti na College Board sajtu gde se test i zakazuje i plaća. (oko 100 dolara). SAT test je potrebno zakazati minimum dva meseca ranije, termini se veoma brzo popune, posebno jesenji. 

Koji univerziteti traže SAT i zašto?

SAT test se traži se za većinu prestižnih (Ivy League, I i II divizija) univerziteta, kao i za skoro sve univerzitete u Italiji koji nude biznis studije na engleskom, ali i na drugim američkim univerzitetima po Evropi, ili na primer na Univerzitetu Jacobs u Nemačkoj. Zašto? Jer imaju previše prijava, na Ivy League se prihvati samo 5% prijavljenih, a 95% prijava se odbaci. SAT rezultat im je prvi eliminacioni korak, svi koji su ispod nekog određenog skora njihova dokumenta se najčešće ni ne pregledaju jer niko nema toliko zaposlenih u admission komisiji. SAT im omogućava da brzo razvrstaju kandidate i fokusiraju se samo na one sa višim skorovima. Takođe, pored SAT testa potrebno je položiti i TOEFL ili neki drugi test engleskog jezika. 

Koji je maksimalni rezultat na SAT testu?

Maksimalni rezultata odnosno total score je 1600, plus skor za esej koji je 24 poena. Đaci sa naših prostora standardno  imaju oko 1000-1100. SAT ne može da se padne, već se gleda koliki skor neko ima, i može se aplicirati i sa nižim rezultatom. Kandidati su uglavnom jači u jednoj od oblasti: matematika ili engleski, pa je potrebno dodatno vežbati drugu oblast. Univerziteti često traže minimum iz svake oblasti (npr 560 od 800) da bi uoošte primili prijavu ili je uzeli u razmatranje. Razloga zašto naši kandidati teško prebace 1300 na SAT je nekoliko: Engleski jezik im nije maternji i uglavnom ga ne znaju dovoljno dobro u trenutku SAT pri, nisu naučeni na kritičko promišljanje već na reprodukciju činjenica i prosto im je ovakav tip testa stran i trebaju im meseci da se naviknu. Većina kandidata sa pripremama krene prekasno, a preporučujemo da krenu već u 3.godini srednje škole. U Ino Edukaciji su dostupne i intenzivne letnje i zimske pripreme kako bi se kandidati na vreme upoznali sa testom. Potrebno je vreme da se unapredi engleski jezik i izgradi kritičko promišljanje i odvajanje bitnih od nebitnih informacija, što je našim đacima najveći izazov. 

Koje SAT rezultate traže Ivy League ili top američki univerziteti?

Za razliku od Evrope, u Americi univerziteti ne navode koji je minimalni skor potreban ali zbog (višedecenijskih) iskustava ranijih generacija već se iskristalisalo koji su rezultati potrebni da bi prijave uopšte bile uzete u razmatranje. Brojni forumi i sajtovi, kao i na sajtovima samih univerziteta, govore o preporukama za željene SAT rezultate. Iako neku univerziteti u 2022. nisu zahtevali SAT, u 2023. svi će ga uzeti u obzir. Posebno sada kada se Kina otvorila i Kinezi kreću ponovo da se prijavljuju za studije u Americi. 

 • Harvard - minimum 1460 na SAT testu 

 • Yale (Jejl) - minimum 1440 na SAT testu

 • Stanford - minimum 1440 na SAT testu

 • Duke -  minimum 1480 na SAT testu

 • Columbia - minimum 1440 na SAT testu

 • Caltech - minimum 1530 na SAT testu

 • MIT - minimum 1550 na SAT testu

 • Carnegie Mellon - minimum 1460 na SAT testu

 • University of Texas - minimum 1360 na SAT testu

 • Georgia Institute of Technology - minimum 1360 na SAT testu

 • University of Illinois at Urbana-Champaign - minimum 1210 na SAT testu

 • UCLA Los Angeles - minimum 1290 na SAT testu


Koje SAT rezultate traže evropski univerziteti?

U Evropi SAT testove najviše traže italijanski univerziteti. Razlog je ogromna konkurencija, i na privatnim i na državnim univerzitetima. Italijanske školarine za studije na engleskom jeziku su povoljnije od ostatka Evrope, postoje i regionalne stipendije pa je i mnogo prijava. Zato su se italijanski univerziteti odlučili za SAT kako bi što lakše razrstali i rangirali prijave. Neki univerziteti imaju i svoje interne testove, međutim njih ako loše uradite univerzitet to odmah vidi, a ako loše uradite SAT test, uvek možete ponovo. Uvek je bolje na vreme polagati SAT test, videti koji rezultat imate i na osnovu toga odlučiti se gde se prijavljujete. Naravno, sve zavisi koliko imate vremena i kada ste krenuli sa pripremama i prijavama. Osim Italije, SAT test se traži i na Jacobs Univerzitetu i na pojedinim američkim univerzitetima u Evropi. Često nije obavezan ali ume da znači kao dodatni kvalitet. U Velikoj Britaniji i Holandiji, SAT test nije potreban, tamošnji univerziteti su razvili sopstvene testove. Uvek je moguće slati i sa manje ali naše iskustvo je pokazalo da rezultati niži od ovih nisu uspešno upisivali studije. 

 • Bocconi - minimum 1300 na SAT testu

 • Cattolica - minimum 1200 na SAT testu

 • Bologna - minimum 1250 na SAT testu (za biznis i finansije)

 • Ca Foscari - minimum 1200 na SAT testu

 • Jacobs / Constructor - minimum 600 na delu za engleski na SAT testu, za matematiku ne postoji minimum

Gde da se spremite za polaganje SAT testa?

Ino Edukacija je Centar za školovanje u inostranstvu u čijem okviru radi i Ino škola jezika. U toku je upis na Zimske intenzivne pripreme, koje će se održati 16-27.januar 2023. Poluindividualne pripreme za SAT traju 2 nedelje (10 dvočasa iz matematike, 10 dvočasa iz engleskog), koštaju 60000 RSD i plaćanje se vrši odjednom, pre početka kursa. Ukoliko vam ne odgovara ovaj termin, biće i drugih. Kontaktirajte na na 0615544199 da se raspitate o drugim pripremama. 

Srećno!