Od sada usluge sudskog tumača za engleski jezik dostupne u Ino Edukaciji!

Od sada usluge sudskog tumača za engleski jezik dostupne u Ino Edukaciji!

Za sve naše studente, roditelje i zainteresovane građane nudimo usluge prevođenja i sudskog tumača za engleski jezik.

Prevod sa srpskog jezika na engleski jezik i prevod sa engleskog jezika na srpski jezik.

Za prijave na studije u inostranstvu, prevod sudskog tumača je obavezan, i neovereni prevodi se ne prihvataju. Takođe, za prijave na posao i bilo kakvu međunarodnu korespodenciju obavezan je prevod sa pečatom sudskog tumača. 

Nalazimo se u centru Beograda i dostupni smo svakog radnog dana, te Vaš prevod možete preuzeti brzo i bez čekanja!


Kako do prevoda?

Dokumenta možete doneti kod nas u Ino Edukaciju, Makedonska 30, Beograd ili pošaljite mejlom na office@inoedukacija.com. Po završetku prevodu dokumenta ćete preuzeti u našoj kancelariji u centru Beograda, a takođe pružamo i usluge besplatnog skeniranja dokumentacije. 

Vaš prevod dobićete u najkraćem mogućem roku, brzo i efikasno! 

Cena prevoda 

Cena prevoda sa pečatom sudskog tumača je 1000 RSD po prevodilačkoj strani (1800 karaktera sa razmacima).

Cena prevoda bez pečata sudskog tumača je 900 RSD po prevodilačkoj strani (1800 karaktera sa razmacima).

Svaki prevod se dobija u dva primerka, jedan je uvezan jemstvenikom (konac) sa fotokopijom originala, a drugi primerak je zaheftan. 

Savetovanje u vezi sa prijavama, notarizacijom i apostiliranjem dokumenata

Tu smo i za sva pitanja u vezi sa skeniranjem dokumentacije za prijave nas studije i poslove u inostranstvu, notarizacijom dokumenata i apolistiliranje. 

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas mejlom na office@inoedukacija.com ili telefonom na 0615544199

Za sve naše studente, roditelje i zainteresovane građane nudimo usluge prevođenja i sudskog tumača za engleski jezik.