Srednjoškolske nacionalne i međunarodne diplome u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori

Srednjoškolske nacionalne i međunarodne diplome u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori

Jasan pregled državnih i međunarodnih diploma srednje škole u našem regionu - tipovi, karakteristike, ocenjivanje i škole. Nacionalne diplome, Cambridge A levels diplome i IB diplome, sve na jednom mestu!

Diploma državne srednje škole u Srbiji - Nacionalna diploma

 • U Srbiji sistem obrazovanja obuhvata osnovno obrazovanje (8 godina) i srednjoškolske obrazovanje (3 ili 4 godine). Diploma svake četvorogodišnje državne srednje škole u Srbiji daju pristup za upis na fakultete u Srbiji i inostranstvu. Upis na fakultete je podjednako moguć za učenike stručnih srednjih škola i učenike gimnazija. Ono što je dobra strana srpskih državnih diploma je što je relativno lako završiti srednju školu u Srbiji (za razliku od IB programa ili A levels) i retko se desi da neko završi 4.razred srednje škole a ne dobije Maturu, jer maturski ispiti i dalje nisu tako teški. Druga dobra strana srpske diplome jer što obuhvata minimum 10 predmeta, te studenti najčešće imaju sve tražene predmete bez obzira da li upisuju fakultet koji se odnosi na prirodne ili društvene nauke. Jedino treba obratiti pažnju sa prestižnim britanskim i američkim univerzitetima koji traže visok nivo matematike (AA, High Level Math) jer to ima samo Matematička gimnazije, prirodni smer gimnazije i pojedini smerovi stručnih škola, koji imaju minimum 5 časova matematike nedeljno. Na kraju školovanja dobijate 4 svedočanstva (transkript ocena - transcripts) i jednu diplomu. (Matura - high school degree). Svih 5 dokumenata su vam potrebni za finalni upis, a na studije se možete prijaviti sa 3 svedočanstava u toku četvrtog razreda, pa na kraju godine dostavljate 4.svedočanstvo i diplomu srednje škole. 
 • Naziv diplome: Diploma o stečenom srednjem obrazovanju / Matura


Diploma državne srednje škole u Bosni i Hercegovini  - Nacionalna diploma


 • Sistem obrazovanja je isti kao i u Srbiji, jedino što je različito je naziv diplome. Diploma daje pristup inostranim univerzitetima. 
 • Naziv diplome: Diploma o završenoj srednjoj školi


Diploma državne srednje škole u Crnoj Gori - Nacionalne diploma


 • Sistem obrazovanja je isti kao i u Srbiji, jedino što je različito je naziv diplome. Diploma daje pristup inostranim univerzitetima. 
 • Naziv diplome: Diploma o položenom završnom ispitu


Diplome srednje škole u Velikoj Britaniji - A levels


 • Dok u Srbiji deca kreću u školu sa 6,7 godina, u Velikoj Britaniji početak zvaničnog školovanja počinje sa 5 godina. Obavezno obrazovanje u Velikoj Britaniji završava se sa GCSE programom sa 16 godina, i na AS/A nivoe idu samo oni koji žele da upišu fakultet. A levels je ekvivalent sa srpskom maturom. 
 • Nivoi obrazovanja:  Pripremna škola (4-11 godina), Srednja škola (11-14 godina), GCSE (14-16 godina - ekvivalent prva dva razreda sprske srednje škole), AS nivo (ekvivalent trećeg razreda srednje škole), A nivo (završni nivo, ekvivalent četvrtog i završnog razreda srednje škole). Neke škole imaju samo A levels, odnosno dvogodišnji program, gde se ispiti rade posle dve godine, s tim da na AS nivou đaci dobiju rezultate prvih testova u smislu svog napretka i predviđanja rezultata na A levels.  
 • U našem regionu privatne srednje škole predaju po standardnom Cambridge britanske programu srednjoškolskog obrazovanja kao što su GCSE, AS i A levels. Đaci prate nastavu isključivo na engleskom jeziku, na kome i polažu završne ispite koji se pregledaju u Velikoj Britaniji. Ovi nivoi obrazovanja su zahtevniji nego srpski standardni programi, te dešava da deo đaka ne položi završne ispite, i ne dobiju diplomu srednje škole u prvom roku. Rezultati A levels stižu tek početkom avgusta, a ponovno polaganje (retake) je moguće tek na jesen. U slučaju da đaci polože ispite, rezultati se šalju fakultetu na koji su se ranije prijavili. U slučaju da ne polože, đaci ili polažu ponovo ili idu na Foundation Year. Naša preporuka je Foundation Year (pripremna godina) jer imaju garantovan nastavak studija, a sa A levels se nikada ne zna. 
 • Kada đaci biraju A levels koje će slušati i polagati, treba da obrate pažnju na to koje ispite treba da imaju za upis fakulteta, da li je to matematika, biznis, istorija itd, odnosno da ima veze sa temom fakulteta. Za upis fakulteta potrebno je da đaci imaju uspešno položena 3 A levels, a od samog univerziteta zavisi koje će to ocene biti. Postoji ukupno 55 različitih A levels, a ocene idu od A (najviše) do E (najniže). 


 • Privatne srednje škole u Srbiji koje imaju Cambridge A levels se sve nalaze u Beogradu: Savremena International School, British International School, Brook Hill International, Chartwell International School, Prima International School. 
 • Privatne srednje škole u Crnoj Gori koje imaju Cambridge A levels: Arcadia Education Kotor. 
 • Privatne srednje škole u Bosni i Hercegovini koji imaju Cambridge A levels: Bloom School Sarajevo, Richmond Park škole.
 • Državne srednje škole u Bosni i Hercegovini koji imaju Cambridge A levels: Prva bošnjačka gimnazija Sarajevo.IB Diploma - International Baccalaureate 

 • Prvi put “International Baccalaureate” se spominje 1945. godine, posle Drugog svetskog rata u Međunarodnoj školi u Ženevi, kao odgovor na potrebu dece zvaničnika iz celog sveta da prate međunarodni, balansirani srednjoškolski program i pripreme se za akademske studije. Onda se nekoliko međunarodnih edukatora i škola iz Evrope i Amerike udružilo i nastala je IB diploma  1968. godine u Ženevi. Prvo je program bio bilingvaran, na engleskom i francuskom. Danas od može biti i na samo jednom jeziku. Od 1983. može biti na engleskom, francuskom ili španskom jeziku, a u našem regionu on se standardno prati na engleskom jeziku. Za razliku od A levels, koji je pretežno fokusiran na UK, IB program ima širi kurikulum i pruža širu međunarodnu sliku u kurikulumu.
 • IB program traje dve poslednje godine srednje škole (3. u 4. razred) i važi za akademski veoma izazovan program, koji se danas prati u više od 140 zemalja. Može se upisati posle dva razreda gimnazije, stručne škole, IGCE i ostalo. Državne škole u regionu su takođe počele da uvode IB programe, mada je naš savet da ako đaci nisu ranije pratili nastavu na engleskom jeziku da dva puta razmisle pre upisa IB programa, jer su mnogi tako ostali bez diplome, zbog nemogućnosti da polože završne međunarodne ispite. Na studije se prijavljuje sa rezultatima prve IB godine i predviđenim IB ocenama. Rezultati se dobijaju u prvoj polovini jula, i tada ako su položeni šalju se fakultetima. U slučaju da je đak pao neki od ispita može ponovo da polaže na jesen ili da ide na Foundation Year u inostranstvu. Globalna prolaznost na IB programima je 80%.
 • IB student mora da prati 6 predmeta, po jedan iz svake oblasti i postoje 3 obavezne dodatne oblasti: Extended essay; Theory of knowledge (IB course) iz čega mogu dobiti tri dodatna boda. Poslednji predmet je Creativity, action, service koji ne doprinosi ukupnom broju bodova, ali autentično učešće je uslov za dodelu diplome. Ocene na IB-u su od 1 (najniže) do 7 (najviše) gde se i ocena 6 gleda kao A. Finalna diploma je kombinacija ocena na ispitima i maksimum je 45 poenta, a minimum za prolaz je 24 poena. 
 • Predmeti se mogu pratiti na Standard Level (SL) i Higher Level (HL). Neki univerziteti zahtevaju da za upis na njihov univerzitet student ima na primer matematiku viši nivo (HL) što je ekvivalent srpskom prirodnom smeru u gimnaziji, i ako ne ispunjava taj uslov ne može da se prijavi na studije.
 • Ocene na IB-u su od 1 (najniže) do 7 (najviše), i sabiraju se za ukupan skor. Finalna diploma je kombinacija ocena na ispitima i maksimum je 45 poena, a minimum za prolaz je 24 poena. Kandidati takođe moraju dobiti najmanje 12 bodova od svojih predmeta višeg nivoa (Higher Level) i najmanje 9 bodova iz predmeta standardnog nivoa (Standard Level). 
 • Prolazni skor je 24, slab skor je do 30, od 30+ je srednji, 34+ je dobar skor, 38+ veoma dobar, 40+ sjajan, 44/45 izuzetan. 


 • Privatne srednje škole u Srbiji koje imaju IB program se sve nalaze u Beogradu: International School of Belgrade, Crnjanski, Ruđer Bošković.
 • Državne škole u Srbiji koje imaju IB program: Deseta gimnazija Beograd, Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” Novi Sad, Gimnazija “Svetozar Marković” Niš.
 • Privatne srednje škole u Crnoj Gori koje imaju IB Program: Knightsbridge Schools International Montenegro.
 • Privatne srednje škole u Bosni i Hercegovini koji imaju IB program: United World College in Mostar.
 • Državne srednje škole u Bosni i Hercegovini koji imaju IB program: Druga gimnazija Sarajevo, Gimnazija Banjaluka. 

Ako želite da upišete srednju školu, foundation program ili fakultet u inostranstvu, kontaktirajte nas!