Multi Paket


Multi Paket je objedinjena usluga namenjena kandidatima koji imaju više prijava na nepartnerske univerzitete u bilo kojoj zemlji. MUlti paket podrazumeva:

 • Konsultacije
 • Pretraga programa i upisnih uslova
 • Vođenje celog procesa i podrška tokom celog procesa
 • Izrada dokumentacije (CV, motivaciono pismo i dve preporuke)
 • Slanje aplikacije na 2-4 programa na nepartnerskim univerzitetima
 • Slanje prijave 2-4 partnerska univerziteta
 • Pomoć pri prijavi za vizu i smeštaj
 • Pomoć pri upisu
  • Ino Edukacija sve vreme prati vaše prijave dok ne odete na fakultet
  • Svaki student dobija svog mentora koji na raspolaganju studentu


Ino Edukacija vrši upis na prestižne akademske institucije iz celog sveta. Uz naš paket dobijate celokupnu uslugu i sve što vam je neophodno da biste uspešno realizovali upis.

Cena paketa iznosi 90000 RSD. Moguće je plaćanje u dve rate. Prva rata na pri potpisivanju ugovora, druga rata pre slanja prijava.

Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE
INO EDUKACIJA BEOGRAD
PIB: 108923623
MB: 63798584