Srednje škole u inostranstvu


Ino Edukacija je predstavnik najprestižnijih boarding schools – srednjih škola u inostranstvu koje u sklopu svojih programa učenicima obezbeđuju smeštaj, obroke i pripremu za upis najbolje rangiranih univerziteta na svetu.

Bilo da želite da vaše dete nastavi svoje školovanje u Engleskoj, Švajcarskoj ili Austriji jedno je sigurno – ovo su škole na kojima će steći prestižno obrazovanje i odličnu odskočnu dasku za dalje usavršavanje i upisivanje najboljih svetskih univerziteta.

Prednosti ovakvih škola su mnogobrojne, a mi izdvajamo neke od njih:

  • bezbednost

Svaka škola čini zajednicu za sebe i deca su smeštena u okviru škole, hrana im je obezbeđena i profesori su im na usluzi 24h, tako da ovaj izbor vašu brigu svodi na minimum.

  • priprema za prestižne univerzitete

Boarding schools rade po najsavremenijim programima, a o njihovom kvalitetu govori i visoka upisna kvota učenika na najprestižnije univerzitete na svetu, kao što su Oxford i Cambridge.

  • individualni razvoj učenika

Grupe za rad su male i profesori lično upoznaju svakog učenika, njegove mogućnosti i potencijale i onda se aktivno radi na njihovom razvoju i unapređivanju.

  • jezik

Tokom svog života u inostranstvu deca engleski jezik nauče i govore kao maternji, ali često se događa da savladaju i dodatni strani jezik.

  • internacionalno iskustvo

Kroz školovanje u inostranstvu vaše dete će se sprijateljiti sa ostalim učenicima koji dolaze iz celog sveta, imaće uvid u različite kulture i načine života, što mnogo pomaže u kasnijem razvoju internacionalne karijere.

Srednje škole u inostranstvu na koje je moguće izvršiti direktan upis

Predstavljamo vam škole na koje je moguće izvršiti direktan upis:


INSTITUT MONTE ROSA ŠVAJCARSKA

Institut Monte Rosa je jedna je od najprestižnijih boarding škola smeštena u Švajcarskoj u Montrou na obali Ženevskog jezera.

CONCORD COLLEGE ENGLESKA

Concord College je internacionalna nezavisna boarding škola smeštena u Shrewsbury u Engleskoj.

THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG

The American International School je internacionalna srednja škola koja predstavlja odličnu univertzitetsku pripremu za decu uzrasta imeđu 12 i 18 godina.