Usluge - Mentorski paketi - Izrada dokumentacije - Ino edukacija

Usluge


Ino Edukacija je vodeći SEE regionalni Centar za školovanje u inostranstvu i profesionalnu orijentaciju. U sklopu našeg Centra radi Škola jezika kao i sudski tumači za više jezika. Ino Edukacija je licencirani ICEF, UCAS i Harisson centar.

SVE NA JEDNOM MESTU

Kod nas možete uspešno proći sve etape pripreme i odlaska na školovanje: škola jezika i SAT pripreme, akademska i profesionalna orijentacija, konsultacije, sudski tumač, slanje prijava, smeštaj i viza. Imamo najveći portfolio partnerskih univerziteta, srednjih škola i škola jezika, a šaljemo i na nepartnerske institucije u sklopu naših mentorskih paketa. Ino Edukacija je uigran tim prepoznat od strane inostranih univerziteta. Bićete u rukama iskusnih mentora i stećićete prestižno obrazovanje za ceo život!

Svakom studentu se maksimalno posvećujemo i pratimo ceo prijavni proces do odlaska na fakultet ili školu. Ulažemo veliki trud i znanje kako bismo izabrali najbolji program za svakog studenta i uspešno ga upisali. Pošto svakom studentu pristupamo individualno, zavisno od vaših želja i potreba, predstavljamo naše usluge koji će zadovoljiti sve vaše potrebe i ambicije.


MENTORSKI PAKETI


PARTNERSKI UNIVERZITETI

NEPARTNERSKI UNIVERZITETI

Besplatna prijava na dve partnerske insititucije bez pojedinačnih usluga - sami pripremate svu potrebnu dokumentaciju, INO Edukacija revidira besplatno vaša dokumenta i šalje prijavu svom partnerskom univerzitetu: 
0 RSD
UNO PAKET - Prijava na jednu nepartnersku insitituciju sa izradom CV, Motivacionog pisma, dve preporuke, celogodišnje mentorisanje i uslugom vize, za  bilo koju zemlju i jedan studijski program: 
Besplatna prijava na dve partnerske insititucije uz neku od pojedinačnih usluga - Ukoliko vam ne trebaju sve naše usluge, a želite da se prijavite na dva naša parterska univerziteta možete koristiti pojedinačne usluge poput dokumentacije, usluga vize: 
0 RSD + pojedinačne usluge koje izaberete
MULTI PAKET - Prijava na dve do četiri nepartnerske institucije sa izradom CV, Motivacionog pisma, dve preporuke, celogodišnje mentorisanje i uslugom vize, za  bilo koju zemlju: 
BASIC PAKET - Prijava na jednu ili dve partnerske institucije, izrada CV i Motivacionog pisma, celogodišnje mentorisanje, usluga vize:

PAKET SLOVENIJA - Do tri prijave sa svim pojedinačnim uslugama:

PARTNER PAKET - Prijava na tri ili četiri partnerske institucije sa izradom CV, Motivacionog pisma, dve preporuke, celogodišnje mentorisanje i uslugom vize:
PREMIUM PAKET - Prijava na pune stipendije, Cambridge, Oxford, Ivy League Univerziteti sa svim pojedinačnim uslugama: 


Naše usluge možete platiti u Ino Edukaciji, preko firme ili online platnom karticom. Kliknite iznad na cenu paketa ili usluge kako bi vam se otvorila stranica. Ino Edukacija nije u PDV-u.


POJEDINAČNE USLUGEProfesionalna orijentacija i akademsko usmeravanje Harrison Assessment Test američka licenca sa izveštajem na 30 strana. (Nije uključeno u mentorske pakete)

  • Cena: 15000 RSD (nije uključeno u mentorske pakete)

Pretraga nepartnerskih univerziteta - izveštaj o programima, rokovima, cenama školarine i potencijalnim stipendijama na osnovu zahteva kandidata

  • Cena: 6000 RSD

Slanje prijave na nepartnerski univerzitet - Informacije o upisnim uslovima, pregledanje dokumentacije pred slanje prijave, slanje prijave

  • Cena: 20000 RSD

Motivaciono pismo - izrada odličnog motivacionog pisma po akademskim standardima, na osnovu INO upitnika. Cena ista i za partnerske i nepartnerske institucije

  • Cena: 10000 RSD

CV ili Preporuka - oba dokumenta se rade po EU standardima, na osnovu INO upitnika. Cena ista i za partnerske i nepartnerske institucije

  • Cena: 8000 RSD

CV+Motivaciono pismo akcija! Cena ista i za partnerske i nepartnerske institucije

  • Cena:15000 RSD

Paket dokumentacije (CV, Motivaciono pismo, dve preporuke) Cena ista i za partnerske i nepartnerske institucije

  • Cena: 30000 RSD

Pomoć pri prijavi za vizu i smeštaj - informisanje studenta o proceduri, pomoć pri zakazivanju termina, popunjavanje aplikacije, spisak dokumenata

  • Cena: 30000 RSD

Prevod dokumenata sa pečatom sudskog tumača (nije uključeno u mentorske pakete)

  • Cena: 1200 RSD po prevodilačkoj strani 

Prevod dokumenata bez pečata sudskog tumača (nije uključeno u mentorske pakete)

  • Cena: 1100 rsd po prevodilačkoj strani Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE
INO EDUKACIJA BEOGRAD
PIB: 108923623
MB: 63798584