Politika privatnosti


Ino Edukacija predstavlja više od 100 obrazovnih insititucija za region Zapadnog Balkana i u saradnji sa njima poštujemo privatnost naših posetilaca sajta i klijenata. 


Lični podaci

U skladu sa Uredbom EU 2016/679 Evropskog parlamenta o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i njihovom kretanju, Ino Edukacija poštuje evropsko (GDPR) i nacionalno zakonodavstvo. Svi lični podaci koje podelite sa nama mogu biti obrisani nakon vašeg upisa škole, studija ili kursa, odnosno kada Vi to zatražite. Ino Edukacija se pridržava strogih kodeksa EU univerziteta i neće deliti vaše podatke sa medijima, klijentima ili zainteresovanim stranama, osim sa obrazovnim institucijama na koje se aplicira. Politika privatnosti se primjenjuje na sve lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera.

Ino Edukacija se odriče od prava detaljnog uvida u imovinsko stanje studenata i roditelja, poput izvoda iz katastra, detaljan pregled izvoda bankovnih računa, štednje i dividendi, radi poštovanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Zakon Republike Srbije, objavljen u Sl. glasniku RS", br. 97/2008, 104/2009 - zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). Potpune informacije u vezi sa potrebnim finansijama za studije mogu se dobiti na konsultacijama u Centru Ino Edukacija.


Politika kolačića (cookies)

Sajt Ino Edukacije koristi kolačiće kako bi korisnici imali bolji doživljaj sajta i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta.

Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. 

Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads.

Datalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: 

www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.


Hvala na poseti.