Srednjoškolske razmene u Americi | Ino edukacija

Srednjoškolske razmene u Americi


J1 PROGRAM KULTURNE RAZMENE U AMERICI - ISKUSTVO ZA CEO ŽIVOT!

Amerika te zove! Doživi Ameriku iz prve ruke i promeni pogled na svet! 
O programu

Renomirana američka Fondacije International Student Exchange (ISE) iz Njujorka, uz podršku State Department-a već skoro 40 godina organizuje program razmene, gde srednjoškolci borave u američkim porodicama i idu u državne srednje škole širom Amerike. ISE fondacija je najveća organizaciju te vrste u Americi i u Srbiji je predstavlja Ino Edukacija. Kroz svoje regionalne menadžere i lokalne koordinatore, Fondacija pronalazi porodice i škole koje učestvuju u programu, a kasnije nadrzire i kontroliše sve porodice, škole i učesnike kako bi sve prošlo u najboljem redu. Na hiljade studenata je završilo ovaj program i uspešno nastavilo dalje školovanje. U zavisnosti od afiniteta učenika, ovaj program pruža širok spektar vannastavnih aktivnosti i prilika za razvoj akademskih i ličnih kompetencija, kao i zrelosti i opšte kulture učenika. 

Kome je program namenjen?

Program razmene je namenjen učenicima II i III razreda srednjih škola, odnosno učenicima od 15 do 18 godina. Boravak je obezbeđen u američkim porodicama, pažljivo odabranim od strane Fondacije. Pored kvalitetnog obrazovanja, program omogućava upoznavanje sa američkom kulturom, tradicijom i načinom života, kao i podizanje nivoa znanja engleskog jezika. Odlazak učenika na program razmene predstavlja veliko i jedinstveno životno iskustvo, kao i pripremu za buduće životne izazove i snalaženje u novim situacijama.

Kakve su američke srednje škole?

Američki obrazovni sistem je veoma fleksibilan i omogućava studentima da izaberu predmete koji ih zanimaju, da dobiju iskustva kao iz poznatih filmova i serija. Predmete koje ćete slušati na nastavi možete sami da  birate i imaćete priliku da uz neke standardne predmete, izaberete i predmete poput  Handwork or Handcrafts,  Life Lab or Gardening, Cooking, Handwriting, Dramatics, Dance, Leadership, Digital Media, Nutrition i brojni drugi predmeti. Ono što je najbitnije sve se radi timski, uz veliku pomoć profesora. Svaka američka škola nudi učenicima veliki broj vannastavnih aktivnosti. Ako ste se do sada već bavili sportom ili drugom vannastavnom aktivnošću, u Americi ćete imati priliku isprobati nešto novo što se možda u vašem gradu ili u cijeloj Srbiji ne nudi.

Zašto se živi u porodici?

U američkoj kulturi postoji duga tradicija primanja međunarodnih studenata u svoj dom, jer i oni žele da nešto saznaju o drugim kulturama. Porodice se prijavljuju na volonterskoj bazi i veoma često su to porodice koje su već imale nekoliko studenata na razmeni u svojoj kući i imaju iskustva. Američki roditelji su oni koji brinu o đaku tih 5 ili 9 meseci dok je u njihovom domu, organizuju porodični život i omogućavaju učeniku da zaista razume šta je Amerika. U Americi većina porodica koja prima decu živi u u ruralnim predgrađima i manjim gradovima tako da do škole idete školskim autobusom ili će vas host porodica ili neko od komšijskih prodica voziti sa drugim đacima. Za vreme programa ne smete voziti automobil ali zato možete polagati vozački ispit i vratiti se kući s vozačkom dozvolom koja nije skupa da se dobije. Preporuka je da se studenti druže sa lokalnim Amerikancima koje upoznaju u školi, jer osim što ćete vežbati jezik i povezati se sa njima, svi Amerikanci imaju vozačku dozvolu od 16.godine pa sa njima možete da izlazite, idete na utakmice, u šoping molove, u zabavne parkove itd. Ovo je i idealna prilika da se vidi kako drugi ljudi i kulture žive, i da se učenik navikne na disciplinu i prolagođavanje drugima. Ovo su često kasnije isticali i učenici i roditelji da im je veoma značilo kasnije u životu. 

Svaku porodicu konstantno obilazi i proverava lokalni ISE koordinator. Za sve učesnike programa postoji 24/7 telefon za sva pitanja i pomoć. Izveštaj o napretku đaka se šalje svaki mesec roditeljima i mentorima Ino Edukacije. 

Uslovi za učešče u programu

 • Kandidat mora da ima između 15 i 18.5 godina i da bude redovan učenik srednje škole 
 • Da ima najmanje dobar uspeh u školi i dobro znanje engleskog jezika za test koji se polaže test u Ino Edukaciji
 • Da kandidat zaista želi da upozna američki način života, kulturu, tradiciju, kao i da pokaže zrelost, fleksibilnost, samostalnost

Potrebna dokumentacija:

 • slika učenika sa širokim osmehom na beloj pozadini formata 5x5cm ili fotografija mobilnim telefonom
 • međunarodni izvod iz maticne knjige rođenih
 • motivacioni video (snima se u Ino Edukaciji)
 • motivaciono pismo učenika na engleskom jeziku
 • motivaciono pismo roditelja na engleskom jeziku
 • desetak fotografija (sa porodicom, sa društvom, sa vannastavnih aktivnosti...)
 • prevedena svedočanstva poslednje dve završene godine škole prevedene kod sudskog tumača (Ino Edukacija ima sudskog tumača za engleski jezik)
 • kopija original svedočanstava poslednje dve godine
 • karton vakcinacije preveden kod sudskog tumača na engleskiTrajanje programa

Učenik se može prijaviti za jedno polugodište ili za celu godinu (9 meseci).

Po završetku programa dobija se svedočanstvo ocena za tu školsku godinu, koje se potom nostrifikuje u Srbiji i đak nastavlja školovanje u svojoj pređašnjoj školi. Razmena nije moguća da traje dve godine, već student može jedino da upiše neku privatnu boarding školu pod F1 vizom. Dakle, nakon razmene u Americi kandidat neće dobiti američku diplomu, već samo ocene za tu godinu koje se potom prevode na nacionalni sistem obrazovanja kako bi kandidat dobio svedočanstvo. 

Po povratku sa programa svaki đak ima besplatnu profesionalnu procenu napretka mentora Ino Edukacije i predloge za fakulteta za dalje školovanje.

Prijava i rokovi

Prijava za program i stipendiju se radi u Ino Edukaciji. Prve konsultacije mogu biti uživo ili preko skajpa. Konsultacije su besplatne. 

Rok za slanje prijave za razmenu za celu 2025/2026 godinu je 30. januar 2025. godine.

Rok za slanje prijave za drugo polugodište 2024/2025 godine (januar - maj 2025) je 30. septembar 2024. godine.

Aplikaciju šalje Ino Edukacija, a potrebna dokumenta sakupljaju đak i porodica. Mentori Ino Edukacije proveravaju svaki dokument pre slanje prijave. Dokumentacija se zatim šalje Fondaciji u Americi. Nakon što Fondacija pregleda aplikaciju, ukoliko su svi uslovi zadovoljeni, učenik će biti primljen na program. Fondacija potom nalazi odgovarajuću porodicu i školu, nakon čega dostavlja detaljne informacije o njima.

Ino Edukacija potpisuje sa svakim učenikom ISE program agreement.

Iskustva sa razmene

Andrej Kovčić dobio razmenu u Oklahomi i divnu porodicu Mr. Shawn & Mrs. Catherine Tesh, koji imaju i svoje troje dece, tako da je veoma topla porodična atmosfera! Upisao je 11.razred (3 godina srednje) škole bez ikakvih problem i izabrao sledeće predmete: Athletic leadership, Algebra II, Modern history, America in the 60's, English, US History, Physics and Wrestling. Veoma je zadovoljan dobijenom porodicom i svojom školom. 

Cena programa i stipendije

Sa stipendijom Ino Edukacije cena programa je povoljniji!

Cena programa za celu školsku 2025/2026 godinu je 6900$.

Cena programa za drugo polugodište školske 2024/2025 godine (januar - maj 2025) je 6500$.


Cena obuhvata:

 • Smeštaj i hranu u američkoj porodici
 • Pohađanje američke srednje državne škole
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u Americi koji obilazi porodicu i đaka 
 • Transfer pri dolasku i odlasku u Ameriku - sa i do aerodroma
 • Pomoć, podršku i savete učenicima i roditeljima od strane Ino Edukacije, kao i američke Fondacije tokom boravka u Americi 
 • Izveštaje sa opisom postignutih rezultata namenjene roditeljima
 • Priručnik sa savetima za učešće na programu namenjen učenicima
 • Uputstva i preporuke namenjene učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • ELTIS test znanja engleskog jezika
 • Pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i dobijanja US vize
 • Profesionalna procena napretka đaka po povratku iz Amerike od strane mentora Ino Edukacije i predlozi fakulteta za dalje školovanje

Cena ne obuhvata:

 • Zdravstveno osiguranje (610 USD za jedno polugodište, 1060 USD za celu školsku godinu)
 • Troškove dobijanja US vize (185 USD za aplikaciju + 220 USD za SEVIS taksu)
 • Avio kartu 
 • Džeparac (preporučuje se 300 USD mesečno)
 • Troškovi nostrifikacije dokumenata po povratku sa programa (oko 250-300 USD)

Odabir regije ili države (opciono):

 • Ukoliko se dobije tražena regija, vrši se doplata u iznosu od 400 USD
 • Ukoliko se dobije tražena država, vrši se doplata u iznosu od 600 USD
 • Izuzeci: 700 USD za New York, New Jersey, Florida-u i 900 USD za California-u

Dinamika plaćanja (3 rate)

 • I rata: 2000$ po predaji aplikacije
 • II rata: 2000$ nakon prijema na program
 • III rata: preostali iznos do do 15. maja 2024. godine (za celu 2024/2025 školsku godinu), odnosno do 15. novembra 2024. godine (za drugo polugodište 2024/2025 školske godine)

Otkazni rokovi i povraćaji novca

 • Ukoliko učenik ne bude primljen na program, Fondacija vraća puni iznos
 • Ukoliko učenik ne dobije američku vizu, Fondacija zadržava 1000 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko učenik odustane od učešća nakon prijema na program, a pre dobijanja porodice, Fondacija zadržava 1500 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko učenik odustane od programa nakon dobijanja porodice, a pre 15. avgusta za prvo polugodište, odnosno za celu školsku godinu, tj. pre 1. januara za drugo polugodište, Fondacija zadržava 2000 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko učenik odustane od programa nakon dobijanja porodice, i nakon 15. avgusta za prvo polugodište, odnosno za celu školsku godinu, tj. nakon 1. januara za drugo polugodište (uključujući i predmetne datume), Fondacija zadržava 2500 USD i vraća preostali iznos
 • Ukoliko je učeniku izdat DS 2019 dokument, tj. SEVIS taksa, Fondacija zadržava dodatnih 220 USD 
 • Ukoliko učenik odustane od programa, ili iz nekog drugog razloga dođe do otkazivanja programa, tokom boravka u Americi, Fondacija zadržava puni iznos

Zakažite konsultacije i obezbedite sebi stipendiju za razmenu!

Za sastanak uživo u Ino Edukaciji u Beogradu ZAKAŽITE OVDE

Za sastanak online preko skajpa ili zuma ZAKAŽITE OVDE


Prijavite se na naš newsletter

Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE INO EDUKACIJA BEOGRAD | PIB: 108923623 | MB: 63798584