Profesionalna orijentacija - Test - Ino Edukacija

Profesionalna orijentacija i akademsko usmeravanje


Ino Edukacija je licencirani centar za obavljanje američke nagrađivane Harrison Assessments profesionalne orijentacije, koji je odličan alat i za akademsko usmeravanje.

Rezultati i izveštaj koji dobijate u našem centru je baziran na odgovorima pojedinačnih kandidata i više od 2,5 miliona ranije urađenih testova, koji se zajedno porede u Harrison centrali u Americi. 

Kandidat radi prvo test online, u skladu sa svetskim standardima i zaštitom podataka o ličnosti. Nakon testa dobija izveštaj na 30 strana o sebi i dolazi na tumačenje svojih rezultata u Ino Edukaciju, a razgovor je moguće obaviti preko skajpa. Profesionalnu orijentaciju vode isključivo direktorka Ana Marija Koppert i diplomirana psihološkinja Mia Brailo. 

Psihološkinja Ino Edukacije Mia Brailo i Gordana Kolenko, regionalni Harrison Assessment Quality Control Coach na Study Abroad. Fair 2022


Izveštaj se dobija na srpskom i na engleskom jeziku. Razgovor je moguće voditi na srpskom i na engleskom jeziku. Izveštaj je moguće dobiti i na ruskom, nemačkom, francuskom, arapskom, japanskom, korejskom, poljskom, rumunskom, portugalskom, švedskom, španskom, turksko, holandskom, bugraskom, tajlandskom, vijetnamskom i Bahasa jeziku.

Izveštaj je detaljan, personalizovan i iznenađujuće precizan. Osim što izlistava potencijalna zanimanja, ukazuje i na personalne snage kandidata, kao i u kojim delovima ponašanja ima mesta za napredak i dalji razvoj.

Zakažite na linkuŠta je profesionalna orijentacija? 

Profesionalna orijentacija je detaljan test vaših osobina i preferencija, kroz koji ćemo otkriti vaše talente, najjače i naslabije strane ličnosti, u kojem zanimanju ćete najviše uživati, biti srećni, uspešni i ostvareni. Takođe, detaljan upitnik će doneti odgovore i koji su delovi vaše ličnosti i osobine koje možete da razvijate, kao i koja su vaša tajna lična oružja na koje možete uvek da se oslonite. 

Ličnost je nešto što je stalno, ali se ponašanja menjaju i ističemo da je svaki rezultat testa individualan i jedinstven, jer nijedna osoba nije ista. Kroz lični razgovor (za decu uz prisustvo roditelja) protumačićemo vaš izveštaj i uraditi akademsko i karijerno savetovanje za što uspešniju budućnost. Harrison assmesment je idealan alat za profesionalnu orijentaciju jer osim rezultata jednog kandidata, koristiti se i baza u Americi svih ranijih testova, i koje su karakteristike ličnosti imali npr.doktori, pravnici, inženjeri, biznismeni itd - pa se to pored opet sa kandidatom. Zato su rezultati veoma jasni i realni.


Nakon profesionalne orijentacije dobijate jasan i napismen uvid u:

 • Sopstvene talente i nedostatke
 • Profesije koje najviše odgovaraju vašim sklonostima i veštinama
 • Područja u kojima je potrebno da se usavršite da biste ostvarili vrhunske rezultate u željenoj profesiji
 • Napravićete konkretne i realne akademske i profesionalne ciljeve i plan kako ih ostvariti


Kako izgleda test profesionalne orijentacije?

Profesionalna orijentacija predstavlja test koji dobijate na svoju e-mail adresu. 

Test se radi oko 20-60 minuta i svako pitanje ima ponuđene odgovore koje razvrstavate po tome šta se najviše odnosi na vas, a šta najmanje. Nijedan urađeni test nikada nije isti. 

Nakon urađenog testa, dobijamo temeljan izveštaj o vašim osobinama, vrlinama i nedostacima, koje naši članovi tima tumače i u prijatnom razgovoru sa vama prolaze kroz delove testa sa ciljem da vas osnažimo i da posle ovog razgovora bolje spoznate sebe. 


Kako izgleda Harrison Assesment izveštaj?

 • Izveštaj o najjačim stranama osobe

Daje pregled u čemu ste najjači i u kojim stvarima uživate dok ih radite ili živite. Meri se 175 osobina kroz koje se identifikuju vaše vrednosti i vaši lični prioriteti, kao i načini razmišljanja i ponašanja koji su vam ugodni i prirodni, a koji se mogu i promeniti zarad uspešnije karijere. 


 • Razvoj karijere 

Ovaj izveštaj daje informacije kako da što bolje unapredite svoju karijeru i izlistava zadatake koji vas ispunjavaju, interesovanja, socijalne veštine, željeno radno okruženje, sklonost ka donošenju odluka i liderstvu, kao i stepen vaše motivacije. Uvidom u ove oblasti, lakše ćete se orijentisati na vaše jake strane, ali i one koje biste hteli dodatno da razvijete, sa ciljem većeg zadovoljstva u radu i uspeha na poslu.


 • Izbor karijere

Lista zanimanja i procenat uživanja u njima. Izveštaj upoređuje vaše preferencije sa više od 680 karijernih opcija, nudeći različita zanimanja u odnosu na nivo obrazovanja, od srednje škole do doktorata. Donosi informacije zbog kojih ćete istražiti zanimanja o kojima do sada niste ni razmišljali.


Akademski bonus

Svi budući studenti koji urade test profesionalne orijentacije zajedno sa izveštajem dobijaju i spisak univerziteta i studijskih programa iz inostranstva na kojima se mogu školovati za željenu profesiju. 


Kome je namenjen test profesionalne orijentacije i koja je cena?

Profesionalna orijentacija je namenjena svima koji žele da bolje upoznaju sebe, rade na svojim osobinama i dobiju potpuniji uvid u svoje karijerne izbore i preferencije. Minimalni uzrast je 14 godina. 

Cena profesionalne orijentacije je 18000 RSD  i u nju je uključeno:

 • Harrison online test 
 • Kompletan Harrison izveštaj iz 3 dela koji ostaje kod vas
 • Sastanak sa članom tima i detaljno tumačenje izveštaja
 • Plan i savetovanje daljeg razvoja veština
 • Akademski bonus


Prijavite se na linku: https://calendly.com/inoedukacija3/profesionalna-orijentacija

Prijavite se na naš newsletter

Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE INO EDUKACIJA BEOGRAD | PIB: 108923623 | MB: 63798584