Basic Paket


Basic paket prijave na partnerske univerzitete podrazumeva:


  • Konsultacije
  • Pomoć pri izboru programa
  • Izrada dokumentacije (CV, motivaciono pismo i dve preporuke)
  • Slanje aplikacije na 3-4 programa
  • Pomoć pri prijavi za vizu i smeštaj
  • Vođenje aplikacionog procesa i mentorisanje do odlaska na studije
  • Pomoć pri upisu
  • Ino Edukacija sve vreme prati vaše prijave dok ne odete na fakultet
    • Svaki student dobija svog mentora koji je na raspolaganju studentu

Ino Edukacija predstavlja preko 100 institucija iz celog sveta za koje obezbeđujemo direktan i olakšan upis. Uz naš paket dobijate celokupnu uslugu i sve što vam je neophodno da biste uspešno realizovali upis na svoje studije u inostranstvu.

Cena Basic mentorskog paketa za partnerske univerzitete iznosi 45000 RSD.

Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE
INO EDUKACIJA BEOGRAD
PIB: 108923623
MB: 63798584