SP Jain School of Global Management | Ino edukacija

SP Jain School of Global Management


Studiraj u Dubaiu, Singapuru i Australiji

Globalni univerzitet koji se vodi idejom o multi – country learning, odnosno modelu studija na više kampusa. Glavni razlog za to je pitanje – da li je moguće razviti prave veštine poslovanja ako su studije samo  u jednoj zemlji? Da li je uspešnost biznisa u matičinoj zemlji zagarantovana i u inostranstvu? Iz tih razloga SP Jain School for Global Business razvija model školovanja na minimum 3 od ukupno 4 njihova kampusa, a to su: Dubai – Singapur – Sidney – Mumbai. Po kurikulumu, kvalitetu studija i zapošljavanju spadaju u top rang za biznis studije. Ovo su samo neka priznanja: Forbes: Top 10 Best International 1 Year MBAs (2015 – 16); The Economist: Top 100 Full-Time MBAs Worldwide (2015); Forbes: Top 20 Best International Business Schools (2013 – 14), i za kratko vreme postala je poznata i dobro rangirana po stvaranju kadrova za globalne kompanije u Aziji i Australiji.Kampus u Dubaiu
Logo SP Jain

100% stipendija preko Ino Edukacije

Ino Edukacija obezbedila je 100% stipendije za svoje studente za sledeće programe:

 • Bachelor of Business Administration (1 godina Dubai, 1 godina Singapur, dve godine Sidnej)
 • Bachelor of Data Science (3 godine Sidnej)
 • Master of  Business Administration MBA - 1 godina - po tri meseca Dubai, Sidnej, Singapur i garantovana praksa/zaposlenje posle studija u Dubaiu ili Singapuru

Studenti snose troškove smeštaja, života i puta. Svi kampusi imaju svoj smeštaj. 

Kakva je korist kada studiraš na više svetskih lokacija?

Kao što ste mogli da zaključite, kampusi obuhvataju ključne lokacije – ekonomski najstabilnije  i najbogatije zemalje, što je pogodno tlo za učenje, razumevanje i sopstveni razvoj. Pohađanjem ovih studija u prilici ste da razumete biznis i kulturu u isto vreme kroz konstantni uvid u odluke najvećih svetskih kompanija, preferencije kupca, i tehnološki razvoj koji sve to prati. Škola se snažno zalaže za što veću mobilnost kako bismo na pravi način shvatili tržište različitih zemalja i u budućnosti se uspešno snašli na istom. Dobijaju se državno akreditovane australijske diplome. 

Dubai kampus SP Jain

Najstariji kampus, nastao 2004. godine. Zanimljivo za Dubai, kada je obrazovanje u pitanju, je da su svi fakulteti locirani na jednom mestu, pa je zbog toga Dubai poznat po izuzetnoj moći networkovanja. Do toga najviše dolazi  jer studenti često imaju saradnju sa kolegama sa drugih univerziteta koji pokrivaju druge oblasti, pa se putem zajedničkih projekata dopunjuju.
Kao što postoji mesto za fakultete, jedan kraj je posvećen smeštaju studenata, gde se nalaze studentski domovi. Fakultet je za svoje studente pripremio organizovan prevoz od smeštaja do fakulteta, do koga ima 15 minuta vožnje.

Singapur kampus SP Jain

Samo 2 godine posle toga, Singapur je spoznao kvalitet koji ova ideja ima. Za potrebe studenata otvoren je kampus u Singapuru gde je takođe obezbeđen smeštaj koji se nalazi nedaleko od fakulteta. U Singapuru je veliki broj medjunarodnih kompanija, i mnogi studenti posle studija odluče da svoju karijeru započnu ovde.


Sidnej kampus SP Jain - za osnovne studije

Posle Singapura, još jedan važan centar otvara svoja vrata – Sidnej. Važan sportski, biznis i kulturni centar, sa radom u ovoj oblasti je započeo 2012. godine. Za sve studnete koji imaju želju da primarno budu u Australiji na studijama, ovo je proverena opcija koja će im zasigurno biti prekretnica u životu. Bachelor studije se većim delom održavaju u Sidneju, sa Bachelor of Data Science u potpunosti. U Australiji studenti mogu da rade sa studentskom vizom skoro full time i satnice su veoma visoke. 

Kampus u Australiji 
Bachelor studenti u Australiji

Global MBA - otvori vrata Azije i započni globalnu karijeru

Studirajte u kampusu u Singapuru, Sidneju i Dubaiju. Steknite zaista globalno iskustvo učenja.

Top menadžent pozicije rezervisane su za globalne građane – ljudi koji su živeli u inostranstvu i stoga razumeju mnoge poslovne kulture. Dobijte ovu prednost uz SP Jain-ov Global MBA (GMBA) program, rangiran od strane međunarodnih publikacija poput Forbes, Times Higher Education–Wall Street Journal, The Economist and Financial Times. 12-mesečni MBA sa punim radnim vremenom je dizajniran isključivo za profesionalce sa 3+ godine radnog iskustva. Studenti studiraju u svakom od SP Jain kampusa u Singapuru, Sidneju i Dubaiju. Svaki grad je regionalni centar, koji studentima nudi mnoge mogućnosti da iskuse različite kulture, proučavaju međunarodnu poslovnu praksu, umrežavaju se sa poslovnim liderima, sprovode industrijske projekte u realnom vremenu i istražuju mogućnosti za karijeru sa punim radnim vremenom nakon diplomiranja. Posle MBA studenti imaju garantovanu praksu/posao u Dubaiu ili Singapuru. 

Program će vam pomoći da razvijete globalni način razmišljanja, naučite da vodite multikulturalne timove i razvijete veštine ključne za ubrzani razvoj karijere u izazovnom poslovnom okruženju. Nastavni plan i program pruža fleksibilan pristup učenju i dizajniran je za maksimalan uticaj na karijeru. Možete da prilagodite svoje MBA iskustvo svojim karijernim ciljevima tako što ćete izabrati ono što želite da studirate – izaberite izborne predmete u različitim oblastima da biste razvili kroz-sektorsku perspektivu ili se specijalizovali za bilo koju oblast upravljanja i stekli menadžersku stručnost.

Bachelor of Data Science - 3 godine u Sidneju, Australija

U sve digitalnijem svetu, nauka o podacima igra ključnu ulogu u donošenju odluka, inovacijama, produktivnosti i uspehu. Analitika velikih podataka promenila je način na koji organizacije identifikuju trendove, izazove i nove mogućnosti. To znači da veliki podaci imaju potencijal da donesu ogromne društvene i ekonomske koristi. Strateška upotreba velikih podataka formiraće ključnu osnovu konkurencije, podržavajući nove talase produktivnosti, rasta, inovacija i potrošačkog viška. SP Jain's Bachelor of Data Science (BDS) je trogodišnji dodiplomski program sa punim radnim vremenom dizajniran da pripremi diplomce koji mogu da sprovode istraživanja zasnovana na podacima i vizuelnu i naprednu analitiku prikupljanjem i upravljanjem podacima svih vrsta. Kroz ovaj program, studenti će razviti dubinsko razumevanje nauke o podacima i tehnika za analizu kvantitativnih i kvalitativnih podataka kako bi došli do rešenja. Nastavni plan i program BDS je napravljen od mešavine osnovnih, etičkih veština i veština zapošljivosti, i projekata u saradnji sa industrijom koji studentima pružaju praktično, praktično iskustvo. Uspešni diplomci BDS-a biće dobro opremljeni da zadovolje potrebu za ekspertizom podataka u različitim sektorima kao što su IT, marketing, proizvodnja, bankarstvo i finansije, maloprodaja i zdravstvena zaštita. Oni će takođe biti spremni da pohađaju postdiplomske studije.MBA Studenti
Kampus u Singapuru


Bachelor of Business Administration - 1 godina Dubai, 1 godina Singapur, dve godine Sidnej

SP Jain Bachelor of Business Administration (BBA) je četvorogodišnji dodiplomski program sa punim radnim vremenom dizajniran da stvori diplomce sa dobro razvijenim poslovnim uvidima, kritičkim razmišljanjem i veštinama donošenja odluka. Nastavni plan i program BBA programa se sastoji od opštih poslovnih, specijalizovanih poslovnih i slobodnih predmeta. Studenti mogu izabrati da se specijalizuju za marketing, finansije ili preduzetništvo. Pored intenzivnog akademskog učenja, program se fokusira na razvoj ključnih poslovnih veština u stvarnom svetu i zapošljivosti, dajući studentima samopouzdanje, znanje i stručnost koji su potrebni da se ističu u globalnom okruženju. Studenti BBA programa mogu studirati na kampusu u Mumbaju/Singapuru (1. godina), Dubaiju (2. godina) i Sidneju (3. i 4. godina). Dobićete priliku da iskusite različite kulture, proučite međunarodnu poslovnu praksu, umrežite se sa poslovnim rukovodiocima i liderima zajednice, učite sa kolegama i fakultetima iz celog sveta i napravite prvi korak ka izgradnji globalne karijere. SP Jain ima svoj smeštaj u svakom od 3 grada.

Procedure za vize

Za osnovne studije radi se australijska boravišna studentska viza i finansijska garancija varira, može biti od 2000 do 1000 dolara. SP Jain je garant za vizu i procedura je olakšana. Za Dubai i Singapur se viza dobija bez finansijske garancije, jer je garant SP Jain, tako da uprkos mobilnosti tokom MBA studija, vizna procedura nije teško.

Zašto studirati na SP Jain School?

 • Australijska diploma i zagarantovana praksa
 • Nakon studija omogućena boravišna dozvola na određeni period
 • Studiranje na više kampusa – Global learning
 • Čak 100% stipendija preko Ino Edukacije
 • Visoka rangiranost na svetskim listama
 • 3 upisna roka za MBA – Februar, Jun, Oktobar
 • 1 upisni rok za Bachelor - Septembar
 • Prilika iskusite ceo svet

Prijave preko Ino Edukacije

Za prijave na 100% stipendije potrebno je biti u jednom od mentorskih paketa Ino Edukacije (Basic, Partner...). Zakažite prve konsultacije ovde. 

Prijavite se na naš newsletter

Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE INO EDUKACIJA BEOGRAD | PIB: 108923623 | MB: 63798584