Osnovne i master studije prava u inostranstvu - Studiranje prava u Evropi i Americi

Studije prava u inostranstvu


Studije prava u inostranstvu su poseban korak u životu i potencijalnoj karijeri, gde treba dobro odabrati i razmisliti. Svaka zemlja ima svoj ustav i svoje zakone koji se izučavaju na lokalnim pravnim fakultetima posle kojih se polaže pravosudni ispiti (Bar exam). U Evropi se pravosudni ispit polaže posle osnovnih studija prava, a u Americi posle završenih osnovnih studija od 4 godine i naknadnih studija prava od 3 godine. 

Studiranje prava u Evropi

U nekim državama Evrope stranci mogu da polažu pravosudni ispit, u nekima ne, i imajte u vidu da je pravosudni ispit uvek na lokalnom jeziku. U Velikoj Britaniji stranci mogu da polažu pravosudni ispit i da praktikuju pravo kao advokati. Strani državljani ne mogu biti sudije, tužioci već samo advokati u stranoj zemlji. U Evropi su veoma popularne Master studije prava, posebno iz međunarodnog i evropskog poslovnog prava, ali i iz tema kao što su ekologija, energija, arbitraža, radno pravo, međunarodno privatno pravo itd. Master studije prava mogu biti jednogodišnje ili dvogodišnje, zavisno od univerziteta i države. Ako želite da se bavite pravom u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni bolje je završiti osnovne studije prava na našim prostorima, pa onda na Master u EU, gde ćete se specijalizovati, profilisati i unaprediti pravni engleski. 


Studije prava u Americi


Law School, odnosno  J.D. (Juris Doctor) je diploma kao "profesionalni doktorat" i može se upisati nakon završenih osnovnih studija od 4 godine - to ćete imati kada završite Pravni fakultet. Pravo se u Americi ne može upisati odmah nakon srednje škole kao u Evropi, već tek nakon 4 godine koledža ili univerziteta.
J.D. program traje tri godine, po neki univerziteti imaju ubrzani program od dve godine.
Nakon JD programa može se uraditi BAR EXAM odnosno pravosudni ispit. U državama SAD-a negde je bar lakši negde je teži ali je važno da znate da gde položite bar tamo ćete moći i da praktikujete pravno. Najčešće inostrani studenti biraju Njujork, dok je recimo u Kaliforniji jako teško položiti pravosudni.
LSAC je Law School Admission Council i kroz njih se radi prijava na studije kao i valorizacija dokumenata, i njima se šalju originalna dokumentacija.
LSAT je ispit za upis JD program koji se sada radi online, i vaš skor ostaje na Vašem LSAC nalogu, jer je sve integrisano kroz njih. Test je logički i testira problem solving, making arguments, writing. Postoje knjige za pripremu, ali posle Pravnog i ako dobro znate engleski jezik ne bi trebalo da bude problem. Na LSAC sajtu su dostupni materijali i primeri.
Osim J.D. programa postoji i LLM koji takođe možete da upišete, jer imaćete završen Pravni fakultet. Međutim, ako je LLM viši nivo prava od J.D. programa bez J.D. diplome ne možete da polažete bar exam. Znači J.D. dođe kao osnovne studije prava, a LLM kao Master studije prava.

Prijave na studije prava su uvek specifične i potrebno je posavetovati se kako ne biste napravili pogrešan izbor. 

Preporučeni univerziteti

London South Bank University

Roehampton University London

Brunel University London

Luiss University Rome - School of Government

Libera Università Maria Ss. Assunta - LUMSA Rome

CEU University Vienna

University of California, UCI Irvine, Los Angeles

Prijavite se na naš newsletter

Podaci o firmi:

ANA MARIJA KOPPERT PR AGENCIJA ZA OSTALO OBRAZOVANJE INO EDUKACIJA BEOGRAD | PIB: 108923623 | MB: 63798584